anh lam web image

Những tool áp dụng cho Scrum team hiệu quả

https://wheelofnames.com/

Tool này team mình đang dùng trong Daily Meeting. Nó giúp chọn ngẫu nhiên tên thành viên sẽ chuẩn bị báo cáo cho team biết, hôm qua thành viên đó đã làm gì, có gặp khó khăn nào không và hôm nay dự định sẽ làm gì. Sau khi dùng tool này thì mọi thành viên đều nhận xét là thấy vui vui.

Updated 13/02/2023:  sau khi mình dùng thử một thời gian thì nó có mặt hạn chế về số lần sử dụng tool, vì lý do đó mình đã xây dựng một tool tương tự hoàn toàn miễn phí tên là we are planning. Các bạn có thể truy cập theo đường dẫn này để sử dụng thoải mái hơn: https://weareplanning.net

Mình cũng có viết một bài blog để giới thiệu tool we are planning với mọi người: 

https://anhlamweb.com/bai-viet-83/we-are-planning-cong-cu-mien-phi-giup-estimate-du-an-trong-agile.html

Planning Poker Online

https://planningpokeronline.com/

Tool này hiện tại team mình đang dùng cho Sprint Planning. Nó giúp các thành viên trong team chủ động, để đưa ra đánh giá về độ khó của task bằng số điểm tương ứng. Mỗi thành viên sẽ đưa ra đánh giá riêng của mình, mà không bị ảnh hưởng hay phân tâm bởi các thành viên còn lại. Cuối cùng thì Scrum Master sẽ nhấn vào nút Reveal cards để thấy số điểm mà tất cả thành viên trong team đánh giá, rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đây là hình ảnh trong thời gian mỗi thành viên đang thực hiện đánh giá.

Đây là hình ảnh sau khi thành viên đã đánh giá xong.

Tool thống kê ra số lượt Vote của từng điểm và tính ra giá trị trung bình đánh giá mà tất cả thành viên.

Tool này ban đầu bạn có thể điều chỉnh Voting system theo dạng Fibonacci hoặc có thể tạo Voting system tùy biến, ví dụ team bạn không muốn đánh giá theo các con số của dãy Fibonacci.

https://easyretro.io/

Tool này dùng cho Sprint Retrospective, nơi mà các thành viên tổng kết và đưa ra nhận xét của mình cho Sprint vừa qua. Điều gì team đã làm tốt, điều gì cần phải cải thiện và điều gì cần phải phát huy, nói lên lời cám ơn ai hay khích lệ ai trong team. Tool này thì không được dùng miễn phí và thoải mái như các tool kia, các bạn có thể tham khảo tool khác để thay thế.

Hình ảnh minh họa

Tóm lại

Khi áp dụng những tool này, thì các thành viên trong team đều sẽ cảm thấy tiện lợi và vui vẻ hơn. Nó giúp quá trình trao đổi công việc giữa các thành viên trở nên thoải mái hơn. Bạn hãy áp dụng xem sao nhé.