anh lam web image

Bài văn tả bố làm nghề Lập Trình Viên

Bài làm

Các bố có rất nhiều nghề, nhưng bố em yêu

thích nhất là nghề LTV. Em cũng rất thích nghề

này vì thấy bố được chơi máy tính cả ngày mà

không bị mẹ mắng. Sáng bố em thường 9-10h

mới dậy, dậy xong chơi máy tính, tối cũng toàn

được thức khuya mà không thấy bị mắng chút

nào. Bố cũng không cần chải đầu, thỉnh thoảng

đánh răng cũng lười vì bố bảo "Bận lắm!". Có

những lúc em thấy bố nhìn máy tính chằm

chằm chẳng làm gì cả ngày lầm bẩm "Sao lại thế

nhỉ? Sao lại chạy nhỉ? Sao lại không chạy nhỉ?

Sao qua chạy mà nay lại không chạy nhỉ?, rồi

chốc chốc bố hét lên: "À chết cha mày tao biết

sai ở đâu rồi!". Những lúc như thế, em thấy bố

rất vui và hạnh phúc.

Nhưng mẹ em bảo sau này mà làm LTV giống bố

mày tao đập chết. Nên lớn lên em sẽ không làm

LTV.

Nguồn: Internet