Anh làm web

Xây dựng website uy tín, chuyên nghiệp

anh lam web image
NodeJS

Các cách debug Javascript code trên VSCode

Chúng ta thường sử dụng console.log hoặc các hàm delay để dừng chương trình tạm thời phục vụ cho việc debug Javascript code. Những cách này khá phổ biến nhưng sẽ tốn thời gian trong việc debug.