anh lam web image

5 Phút Học Tiếng Anh Mỗi Ngày - Day 1 - Những Cách Nói Xin Chào Thay Vì Hello

Mở đầu

Thường thì chúng ta vẫn thường hay sử dụng các câu để chào hỏi với nhau như: Hello, Hi, How are you? Những câu này rất quen thuộc phải không vậy thì còn có cách nào khác để nghe có vẻ chuyên nghiệp và sướng tai hơn không nhỉ?

Các cách nói xin chào trong tiếng anh thay vì Hello.

Hi there.

Howdy.

Greetings.

Hey, What’s up?

Morning | afternoon | evening.

What’s going on?

Hey! There she/he is?

How’s everything?

How are things?

Good to see you

Great to see you

Nice to see you

What’s happening

How’s it going?

Good evening

Hey, boo

How are you?

Nice to meet you!

Long time, no see

What’s the good word?

What’s new?

Look who it is!

How have you been?

Nice too see you again

Greetings and saluations!

How are you doing today?

What have you been up to day?

How are you feeling today?

Look what the cat dragged in!

Good afternoon, sir, how are you today?

Tóm lại:

Chúng ta hãy cùng nhau học những câu trên và thử áp dụng chúng để đoạn hội thoại thêm phần thú vị nhé. See you in the next day.

Bài viết liên quan